Skip to main content

Świat Lnu doceniony przez Krajową Radę Gospodarczą i Ministra Gospodarki

6 października, 2015

Prezes Krajowej Rady Gospodarczej, Andrzej Arendarski oraz Janusz Piechociński, minister gospodarki i wiceprezes Rady Ministrów, dziękują nam za „aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki”.W związku z obchodami 25. rocznicy polskiej transformacji rozdano podziękowania dla przedsiębiorców, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju lokalnego rynku oraz polskiej gospodarki. Podziękowania powędrowały również do Pana Romana Tchórza – prokurenta Świata Lnu. Niezmiernie ciszy nas to wyróżnienie i utwierdza w przekonaniu, że spółka Świat Lnu jest liczącym się i wartościowym podmiotem gospodarczym Dolnego Śląska.

Świat Lnu - Producent tkanin naturalnych

Specjalizujemy się w produkcji tkanin oraz wyrobów naturalnego pochodzenia. Łączymy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnym zapleczem technologicznym, kontynuując tradycje naszych przodków.

Nawigacja
Świat Lnu Sp. z o. o., ul. Nadrzeczna 1 A, 58-400 Kamienna Góra, Polska
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 143 500,00 PLN
REGON: 017323023, NIP: 526-25-66-337, KRS: 0000037171
Copyright © Świat Lnu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.