Skip to main content

CSR


Dobre praktyki


Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy

28.05.2021 r.

Z przyjemnością informujmy, że w dniu dzisiejszym został opublikowany „Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”, w którego opracowaniu uczestniczyli przedstawiciele naszej firmy Świat Lnu Sp. z o.o.

Cieszymy się, że włączając się w prace nad Przewodnikiem, mogliśmy podzielić się swoimi doświadczeniami i praktykami, które będą służyć jako inspiracja dla innych podmiotów. Prezentując wiele użytecznych wskazówek, bazę dobrych praktyk oraz narzędzie do samooceny, przewodnik pomaga doskonalić procesy w zakresie warunków i środowiska pracy. Wspiera firmy, aby stawały się bardziej społecznie odpowiedzialne.

Zachęcamy do lektury i upowszechniania podręcznika.

Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy
Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy – Przykłady praktyk – Tabela A
Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy – Lista kontrolna​ – Tabela B

Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać

14.10.2020 r.

Z przyjemnością informujmy, że w dniu dzisiejszym został opublikowany poradnik „Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”, w którego opracowaniu uczestniczyli przedstawiciele naszej firmy Świat Lnu Sp. z o.o.

Cieszymy się, że mogliśmy w ten sposób podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i praktykami z innymi firmami i organizacjami, które sięgną po ten poradnik. Pomoże on im skutecznie przeciwdziałać ryzyku wystąpienia pracy przymusowej w ich łańcuchach dostaw lub skutkom współpracy z nieuczciwymi agencjami pracy tymczasowej lub podwykonawcami.

Zachęcamy Państwa do korzystania z praktycznych narzędzi zarządzania ryzykiem pracy przymusowej oraz do dzielenia się z nami uwagami i doświadczeniem z ich stosowania, pisząc na adres: [email protected]

Publikacja jest dostępna na stronie: https://pihrb.org

Świat Lnu - Producent tkanin naturalnych

Specjalizujemy się w produkcji tkanin oraz wyrobów naturalnego pochodzenia. Łączymy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnym zapleczem technologicznym, kontynuując tradycje naszych przodków.

Nawigacja
Świat Lnu Sp. z o. o., ul. Nadrzeczna 1 A, 58-400 Kamienna Góra, Polska
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 143 500,00 PLN
REGON: 017323023, NIP: 526-25-66-337, KRS: 0000037171
Copyright © Świat Lnu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.